Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği Duyuru

21 Nisan 2024

ÖZEL ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Özel Özel Eğitim Derneği olağan genel kurulu 13/05/2024 Pazartesi Günü Saat: 18:00’ de Kızılay Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı NO:7/8 Uz Apt. Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20/05/2024 Günü Saat 9:30’ da Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No:1 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

 

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Divanın teşekkülü,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve ibrası,
 5. Denetim Kurulu Raporlarının okunması, müzakeresi ibrası,
 6. Bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ibrası,
 7. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 8. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
 9. Üyelik aidatlarının görüşülmesi,
 10. Derneğimize üyelikleri devam eden vefat etmiş üyelerin aidat durumlarının görüşülmesi,
 11. Dernek tüzüğümüzün 2. Maddesine 38. Bent’i olarak ‘’Dernek; işbu tüzükte sayılmış olan çalışma konuları ile belirlenmiş alanlarda, tüzükte belirtilen amaca uygun olmak şartıyla ve bu amacı gerçekleştirebilmek adına idari girişimlerde bulunur, davalar açar, açılmış davalara katılır.‘’ eklenmesi hususunun görüşülmesi,
 12. Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyelerinin ve Federasyon delegelerinin seçimi,
 13. Dilek ve temenniler.

Test

Form Gönderimi

Tamam