MİSYONUMUZ

Üye kurumların çağdaş eğitim araçlarının gerektiği standart ve şartlara ulaşmasını sağlamak, verilen eğitimin nitelik, yöntem ve araçlarının geliştirilmesi yönünde gerek kanun gerekse diğer mevzuat düzenlemelerine önderlik ederek bilimsel standartlara ulaşılmasını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Kurumlarımızdan destek eğitimi alan bireyler ile ailelerinin daha nitelikli eğitim almaları ve kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlamak, bu hizmeti veren kurumların işbirliğini sağlayarak yaşanan sorunlara çözüm yolları üretmek, kaliteli hizmet için ihtiyaç duyulan finansal gücün sağlanmasına gayret göstermektir.

Test

Form Gönderimi

Tamam